A  A+ A+

Powiat wągrowiecki 

wągrowiecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 778
Liczba ważnych kart:9 778
Frekwencja wyborcza:18.02%
Liczba głosów ważnych:9 268
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wągrowiec 19 896  4 267  4 267  4 133  0.00
Damasławek 4 402  803  803  739  0.00
Gołańcz 6 598  1 098  1 098  1 019  0.00
Mieścisko 4 747  695  695  659  0.00
Skoki 7 118  1 196  1 196  1 136  0.00
Wapno 2 419  333  333  290  0.00
Wągrowiec 9 092  1 386  1 386  1 292  0.00
Ogółem 54 272  9 778  9 778  9 268  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne