A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat wągrowiecki 

wągrowiecki
brak 4.95% 5.18% 5.41% 5.64% 5.87% 6.11% 6.34% 6.57% 6.80% 7.03%
danych 5.17% 5.40% 5.63% 5.86% 6.10% 6.33% 6.56% 6.79% 7.02% 7.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 778
Liczba ważnych kart:9 778
Frekwencja wyborcza:18.02%
Liczba głosów ważnych:9 268
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:582
% 6.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wągrowiec 19 896  4 267  4 267  4 133  300  7.26
Damasławek 4 402  803  803  739  42  5.68
Gołańcz 6 598  1 098  1 098  1 019  60  5.89
Mieścisko 4 747  695  695  659  36  5.46
Skoki 7 118  1 196  1 196  1 136  63  5.55
Wapno 2 419  333  333  290  17  5.86
Wągrowiec 9 092  1 386  1 386  1 292  64  4.95
Ogółem 54 272  9 778  9 778  9 268  582  6.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOPACZ Zygmunt Bolesław 341 58.59 3.68
ADAMCZAK Michał Marek 43 7.39 0.46
ŻUPAŃSKA-ADAMIAK Janina 30 5.15 0.32
RYBARCZYK Tomasz 27 4.64 0.29
SZYMAŃSKI Kasper Jakub 29 4.98 0.31
KURASZKIEWICZ Joanna Małgorzata 17 2.92 0.18
INDRZEJCZAK Dawid 13 2.23 0.14
OSTASZEWSKA Agata Jadwiga 23 3.95 0.25
WAWRZYNIAK Piotr Bogusław 17 2.92 0.18
CZYŻ Natalia Maria 42 7.22 0.45