A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wągrowiecki 

wągrowiecki
brak 18.35% 18.99% 19.63% 20.26% 20.90% 21.54% 22.18% 22.82% 23.45% 24.09%
danych 18.98% 19.62% 20.25% 20.89% 21.53% 22.17% 22.81% 23.44% 24.08% 24.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 272
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 778
Liczba ważnych kart:9 778
Frekwencja wyborcza:18.02%
Liczba głosów ważnych:9 268
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:2 079
% 22.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wągrowiec 19 896  4 267  4 267  4 133  961  23.25
Damasławek 4 402  803  803  739  171  23.14
Gołańcz 6 598  1 098  1 098  1 019  187  18.35
Mieścisko 4 747  695  695  659  163  24.73
Skoki 7 118  1 196  1 196  1 136  250  22.01
Wapno 2 419  333  333  290  58  20.00
Wągrowiec 9 092  1 386  1 386  1 292  289  22.37
Ogółem 54 272  9 778  9 778  9 268  2 079  22.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZARNECKI Ryszard Henryk 1 296 62.34 13.98
DZIUBA Tadeusz Antoni 227 10.92 2.45
ROGACKI Adam Maksym 54 2.60 0.58
DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa 85 4.09 0.92
HINC Sławomir Michał 78 3.75 0.84
WICHNIEWICZ Maria Joanna 27 1.30 0.29
SOWA Marek Jan 23 1.11 0.25
SOBOTA Halina Teresa 261 12.55 2.82
JEMIELITY Ewa Anna 16 0.77 0.17
MASIEL Jan Tadeusz 12 0.58 0.13