A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat wolsztyński 

wolsztyński
brak 3.11% 3.31% 3.51% 3.71% 3.91% 4.12% 4.32% 4.52% 4.72% 4.92%
danych 3.30% 3.50% 3.70% 3.90% 4.11% 4.31% 4.51% 4.71% 4.91% 5.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 254
Liczba ważnych kart:8 252
Frekwencja wyborcza:18.64%
Liczba głosów ważnych:7 826
% głosów ważnych:94.84%
Liczba głosów na listy komitetu:297
% 3.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przemęt 10 971  1 563  1 561  1 468  69  4.70
Siedlec 9 575  1 624  1 624  1 505  77  5.12
Wolsztyn 23 727  5 067  5 067  4 853  151  3.11
Ogółem 44 273  8 254  8 252  7 826  297  3.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
DERA Andrzej Mikołaj 107 36.03 1.37
TOMCZAK Witold Stanisław 60 20.20 0.77
PIETRZYKOWSKA-ĆWIEK Grażyna 24 8.08 0.31
JĘDRECKA Jolanta Janina 21 7.07 0.27
PROSTKO-PROSTYŃSKI Michał 8 2.69 0.10
MYKYTYN Anna Beata 17 5.72 0.22
SOBKOWIAK Łukasz Wojciech 23 7.74 0.29
DOBOSZ Małgorzata Agnieszka 13 4.38 0.17
CHĄDZYŃSKA Małgorzata 7 2.36 0.09
MASŁOWSKI Arkadiusz 17 5.72 0.22