A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wrzesiński 

wrzesiński
brak 1.82% 2.23% 2.63% 3.04% 3.44% 3.85% 4.26% 4.66% 5.07% 5.47%
danych 2.22% 2.62% 3.03% 3.43% 3.84% 4.25% 4.65% 5.06% 5.46% 5.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 671
Liczba ważnych kart:11 669
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:11 162
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:525
% 4.70%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołaczkowo 4 756  870  868  823  15  1.82
Miłosław 8 318  1 492  1 492  1 408  71  5.04
Nekla 5 662  1 082  1 082  1 020  60  5.88
Pyzdry 5 735  947  947  912  26  2.85
Września 35 689  7 280  7 280  6 999  353  5.04
Ogółem 60 160  11 671  11 669  11 162  525  4.70
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 334 63.62 2.99
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 91 17.33 0.82
KŁOSOWSKI Krzysztof 8 1.52 0.07
BANAŚ Paulina Ewa 21 4.00 0.19
BANASZAK Maciej 11 2.10 0.10
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 8 1.52 0.07
SCHUPKE Stanisław 3 0.57 0.03
HAJDUŚ Bożena 6 1.14 0.05
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 7 1.33 0.06
KOSIŃSKA Monika 36 6.86 0.32