A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat złotowski 

złotowski
brak 3.03% 3.51% 4.00% 4.48% 4.97% 5.45% 5.93% 6.42% 6.90% 7.39%
danych 3.50% 3.99% 4.47% 4.96% 5.44% 5.92% 6.41% 6.89% 7.38% 7.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 051
Liczba ważnych kart:10 050
Frekwencja wyborcza:18.18%
Liczba głosów ważnych:9 522
% głosów ważnych:94.75%
Liczba głosów na listy komitetu:421
% 4.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Złotów 15 037  3 528  3 527  3 396  167  4.92
Jastrowie 9 208  1 433  1 433  1 364  50  3.67
Krajenka 5 919  1 194  1 194  1 134  53  4.67
Lipka 4 421  723  723  661  20  3.03
Okonek 7 075  990  990  927  37  3.99
Tarnówka 2 481  387  387  356  28  7.87
Zakrzewo 3 914  777  777  720  22  3.06
Złotów 7 225  1 019  1 019  964  44  4.56
Ogółem 55 280  10 051  10 050  9 522  421  4.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIWIEC Marek Maciej 267 63.42 2.80
ŁUKOMSKA-PYŻALSKA Izabella Dorota 49 11.64 0.51
KŁOSOWSKI Krzysztof 13 3.09 0.14
BANAŚ Paulina Ewa 25 5.94 0.26
BANASZAK Maciej 14 3.33 0.15
PANKOWSKA Justyna Agnieszka 9 2.14 0.09
SCHUPKE Stanisław 3 0.71 0.03
HAJDUŚ Bożena 17 4.04 0.18
OSTROWSKI Krzysztof Mariusz 10 2.38 0.11
KOSIŃSKA Monika 14 3.33 0.15