A  A+ A+

Powiat złotowski 

złotowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 051
Liczba ważnych kart:10 050
Frekwencja wyborcza:18.18%
Liczba głosów ważnych:9 522
% głosów ważnych:94.75%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Złotów 15 037  3 528  3 527  3 396  0.00
Jastrowie 9 208  1 433  1 433  1 364  0.00
Krajenka 5 919  1 194  1 194  1 134  0.00
Lipka 4 421  723  723  661  0.00
Okonek 7 075  990  990  927  0.00
Tarnówka 2 481  387  387  356  0.00
Zakrzewo 3 914  777  777  720  0.00
Złotów 7 225  1 019  1 019  964  0.00
Ogółem 55 280  10 051  10 050  9 522  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne