A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat złotowski 

złotowski
brak 0.61% 0.72% 0.83% 0.95% 1.06% 1.17% 1.28% 1.39% 1.51% 1.62%
danych 0.71% 0.82% 0.94% 1.05% 1.16% 1.27% 1.38% 1.50% 1.61% 1.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 280
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 051
Liczba ważnych kart:10 050
Frekwencja wyborcza:18.18%
Liczba głosów ważnych:9 522
% głosów ważnych:94.75%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 1.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Złotów 15 037  3 528  3 527  3 396  40  1.18
Jastrowie 9 208  1 433  1 433  1 364  23  1.69
Krajenka 5 919  1 194  1 194  1 134  15  1.32
Lipka 4 421  723  723  661  0.61
Okonek 7 075  990  990  927  16  1.73
Tarnówka 2 481  387  387  356  1.40
Zakrzewo 3 914  777  777  720  1.11
Złotów 7 225  1 019  1 019  964  14  1.45
Ogółem 55 280  10 051  10 050  9 522  125  1.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 37 29.60 0.39
WITZBERG Maciej 14 11.20 0.15
WIŚNIEWSKI Maciej 21 16.80 0.22
BŁOSZYK Klaudia Justyna 9 7.20 0.09
JANUSZ Agata Joanna 11 8.80 0.12
JANKOWSKI Maciej Filip 8 6.40 0.08
TOMASZEWSKA Agnieszka 10 8.00 0.11
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 9 7.20 0.09
HANC Tomasz Ryszard 6 4.80 0.06