A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 10.63% 11.21% 11.80% 12.38% 12.97% 13.55% 14.13% 14.72% 15.30% 15.89%
danych 11.20% 11.79% 12.37% 12.96% 13.54% 14.12% 14.71% 15.29% 15.88% 16.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:876
% 15.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  566  16.34
Białogard 6 169  615  615  583  96  16.47
Karlino 7 163  875  875  837  89  10.63
Tychowo 5 971  870  870  800  125  15.63
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  876  15.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 267 30.48 4.70
WZIĄTEK Stanisław Czesław 246 28.08 4.33
HOLAK Julia 19 2.17 0.33
WONTOR Tomasz Paweł 10 1.14 0.18
CHAŁAT Dorota Róża 28 3.20 0.49
FEDKO Edward Jan 3 0.34 0.05
PRZYWARA Urszula Jadwiga 7 0.80 0.12
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 3 0.34 0.05
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 289 32.99 5.09
PAŃTAK Kazimierz 4 0.46 0.07