A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 1.67% 2.00% 2.34% 2.67% 3.00% 3.34% 3.67% 4.00% 4.33% 4.67%
danych 1.99% 2.33% 2.66% 2.99% 3.33% 3.66% 3.99% 4.32% 4.66% 5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:166
% 2.92%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  90  2.60
Białogard 6 169  615  615  583  22  3.77
Karlino 7 163  875  875  837  14  1.67
Tychowo 5 971  870  870  800  40  5.00
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  166  2.92
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 60 36.14 1.06
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 29 17.47 0.51
BACHALSKI Dariusz Jacek 5 3.01 0.09
MARKIEWICZ Dorota 16 9.64 0.28
SZOSTAŁO Wiktor 12 7.23 0.21
WOJTCZAK Kinga 16 9.64 0.28
SZURA Zbigniew Jan 2 1.20 0.04
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 7 4.22 0.12
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 6 3.61 0.11
KASZNIA Magdalena Anna 13 7.83 0.23