A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 28.30% 29.60% 30.89% 32.19% 33.48% 34.78% 36.07% 37.37% 38.66% 39.96%
danych 29.59% 30.88% 32.18% 33.47% 34.77% 36.06% 37.36% 38.65% 39.95% 41.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:2 056
% 36.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  1 228  35.46
Białogard 6 169  615  615  583  165  28.30
Karlino 7 163  875  875  837  333  39.78
Tychowo 5 971  870  870  800  330  41.25
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  2 056  36.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 149 55.89 20.22
BUKIEWICZ Bożenna 117 5.69 2.06
GRODZKI Tomasz Paweł 199 9.68 3.50
KUNICKA Halina 71 3.45 1.25
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 332 16.15 5.84
MACHALICA Krzysztof Edward 13 0.63 0.23
ŁAWRYNOWICZ Zofia 24 1.17 0.42
MARCINKIEWICZ Mirosław 63 3.06 1.11
ŁĄCKI Artur Jarosław 17 0.83 0.30
KOCHAN Magdalena Maria 71 3.45 1.25