A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 15.13% 16.69% 18.24% 19.80% 21.36% 22.92% 24.47% 26.03% 27.59% 29.14%
danych 16.68% 18.23% 19.79% 21.35% 22.91% 24.46% 26.02% 27.58% 29.13% 30.7%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:1 601
% 28.17%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  1 063  30.70
Białogard 6 169  615  615  583  168  28.82
Karlino 7 163  875  875  837  249  29.75
Tychowo 5 971  870  870  800  121  15.13
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  1 601  28.17
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 440 27.48 7.74
HOC Czesław 980 61.21 17.24
RAFALSKA Elżbieta 58 3.62 1.02
MATERNA Jerzy Marian 24 1.50 0.42
ROBAK Marzanna Urszula 14 0.87 0.25
SZYMAŃSKA Halina Barbara 40 2.50 0.70
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 13 0.81 0.23
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 5 0.31 0.09
RONOWICZ Bożena 13 0.81 0.23
SZAŁABAWKA Artur Lesław 14 0.87 0.25