A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 0.49% 0.69% 0.89% 1.10% 1.30% 1.50% 1.70% 1.90% 2.11% 2.31%
danych 0.68% 0.88% 1.09% 1.29% 1.49% 1.69% 1.89% 2.10% 2.30% 2.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:209
% 1.46%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  138  1.41
Dygowo 4 382  712  712  677  17  2.51
Gościno 4 102  653  653  624  1.44
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  30  1.72
Rymań 3 323  359  359  345  1.16
Siemyśl 2 921  433  433  410  0.49
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  1.22
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  209  1.46
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 107 51.20 0.75
ŁYCZYWEK Włodzimierz 11 5.26 0.08
BORZYM Justyna 29 13.88 0.20
DOBIES Tomasz Jarosław 7 3.35 0.05
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 6 2.87 0.04
CHMIELEWSKA Ewa Anna 17 8.13 0.12
LIPIEC Magdalena 10 4.78 0.07
SOBIEPAN Janusz 5 2.39 0.03
GRUCA Małgorzata Maria 9 4.31 0.06
ZELISKO Mirosław Marek 8 3.83 0.06