A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 6.59% 7.30% 8.00% 8.71% 9.41% 10.12% 10.82% 11.53% 12.23% 12.94%
danych 7.29% 7.99% 8.70% 9.40% 10.11% 10.81% 11.52% 12.22% 12.93% 13.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:1 792
% 12.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  1 336  13.64
Dygowo 4 382  712  712  677  72  10.64
Gościno 4 102  653  653  624  77  12.34
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  147  8.44
Rymań 3 323  359  359  345  35  10.14
Siemyśl 2 921  433  433  410  27  6.59
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  98  13.28
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  1 792  12.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 1 057 58.98 7.37
WZIĄTEK Stanisław Czesław 457 25.50 3.19
HOLAK Julia 58 3.24 0.40
WONTOR Tomasz Paweł 7 0.39 0.05
CHAŁAT Dorota Róża 65 3.63 0.45
FEDKO Edward Jan 5 0.28 0.03
PRZYWARA Urszula Jadwiga 17 0.95 0.12
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 21 1.17 0.15
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 86 4.80 0.60
PAŃTAK Kazimierz 19 1.06 0.13