A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 28.12% 28.85% 29.58% 30.31% 31.04% 31.77% 32.50% 33.23% 33.96% 34.69%
danych 28.84% 29.57% 30.30% 31.03% 31.76% 32.49% 33.22% 33.95% 34.68% 35.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:4 501
% 31.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  3 042  31.05
Dygowo 4 382  712  712  677  237  35.01
Gościno 4 102  653  653  624  221  35.42
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  537  30.83
Rymań 3 323  359  359  345  97  28.12
Siemyśl 2 921  433  433  410  143  34.88
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  224  30.35
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  4 501  31.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 562 12.49 3.92
HOC Czesław 3 739 83.07 26.09
RAFALSKA Elżbieta 60 1.33 0.42
MATERNA Jerzy Marian 25 0.56 0.17
ROBAK Marzanna Urszula 28 0.62 0.20
SZYMAŃSKA Halina Barbara 36 0.80 0.25
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 14 0.31 0.10
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 8 0.18 0.06
RONOWICZ Bożena 14 0.31 0.10
SZAŁABAWKA Artur Lesław 15 0.33 0.10