A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat koszaliński 

koszaliński
brak 9.97% 10.45% 10.93% 11.41% 11.89% 12.38% 12.86% 13.34% 13.82% 14.30%
danych 10.44% 10.92% 11.40% 11.88% 12.37% 12.85% 13.33% 13.81% 14.29% 14.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:1 037
% 11.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  103  10.14
Biesiekierz 4 854  898  897  869  96  11.05
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  137  13.24
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  148  13.94
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  129  9.97
Polanów 7 058  972  972  915  105  11.48
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  166  10.50
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  153  14.78
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  1 037  11.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 384 37.03 4.36
WZIĄTEK Stanisław Czesław 408 39.34 4.63
HOLAK Julia 58 5.59 0.66
WONTOR Tomasz Paweł 5 0.48 0.06
CHAŁAT Dorota Róża 96 9.26 1.09
FEDKO Edward Jan 7 0.68 0.08
PRZYWARA Urszula Jadwiga 16 1.54 0.18
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 12 1.16 0.14
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 40 3.86 0.45
PAŃTAK Kazimierz 11 1.06 0.12