A  A+ A+

Powiat koszaliński 

koszaliński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  0.00
Biesiekierz 4 854  898  897  869  0.00
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  0.00
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  0.00
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  0.00
Polanów 7 058  972  972  915  0.00
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  0.00
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  0.00
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne