A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat koszaliński 

koszaliński
brak 0.58% 0.80% 1.02% 1.25% 1.47% 1.69% 1.91% 2.13% 2.36% 2.58%
danych 0.79% 1.01% 1.24% 1.46% 1.68% 1.90% 2.12% 2.35% 2.57% 2.8%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 1.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  13  1.28
Biesiekierz 4 854  898  897  869  0.58
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  29  2.80
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  15  1.41
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  13  1.00
Polanów 7 058  972  972  915  22  2.40
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  29  1.83
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  11  1.06
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  137  1.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 51 37.23 0.58
GARWOLIŃSKI Krzysztof 24 17.52 0.27
WYSZYŃSKI Adam Bronisław 12 8.76 0.14
WICZKOWSKA Edyta 13 9.49 0.15
PISKORZ Michał Jakub 3 2.19 0.03
JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 14 10.22 0.16
ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 12 8.76 0.14
SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 2 1.46 0.02
DZIEDZICZ Iwona 5 3.65 0.06
SIUDA Sebastian Marcin 1 0.73 0.01