A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat koszaliński 

koszaliński
brak 19.10% 20.47% 21.85% 23.22% 24.60% 25.97% 27.34% 28.72% 30.09% 31.47%
danych 20.46% 21.84% 23.21% 24.59% 25.96% 27.33% 28.71% 30.08% 31.46% 32.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:2 139
% 24.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  266  26.18
Biesiekierz 4 854  898  897  869  166  19.10
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  242  23.38
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  224  21.09
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  425  32.84
Polanów 7 058  972  972  915  220  24.04
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  394  24.92
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  202  19.52
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  2 139  24.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 707 33.05 8.03
HOC Czesław 1 089 50.91 12.37
RAFALSKA Elżbieta 72 3.37 0.82
MATERNA Jerzy Marian 52 2.43 0.59
ROBAK Marzanna Urszula 34 1.59 0.39
SZYMAŃSKA Halina Barbara 86 4.02 0.98
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 27 1.26 0.31
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 12 0.56 0.14
RONOWICZ Bożena 21 0.98 0.24
SZAŁABAWKA Artur Lesław 39 1.82 0.44