A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat myśliborski 

myśliborski
brak 2.45% 2.75% 3.05% 3.34% 3.64% 3.94% 4.24% 4.54% 4.83% 5.13%
danych 2.74% 3.04% 3.33% 3.63% 3.93% 4.23% 4.53% 4.82% 5.12% 5.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:272
% 3.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barlinek 15 628  2 667  2 667  2 567  63  2.45
Boleszkowice 2 337  287  287  276  15  5.43
Dębno 16 461  2 836  2 835  2 722  100  3.67
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  2 408  84  3.49
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  314  10  3.18
Ogółem 53 541  8 623  8 621  8 287  272  3.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANKIEWICZ Robert 124 45.59 1.50
KLUKOWSKI Wacław 23 8.46 0.28
KAWKA Jacek 27 9.93 0.33
PIETRAS Krzysztof Jerzy 18 6.62 0.22
MILEWSKI Marcin 20 7.35 0.24
ŁUCZAK Marzena Izabela 13 4.78 0.16
PALUCH Dorota Andżelika 25 9.19 0.30
GÖK Alicja 10 3.68 0.12
ŻAWORONEK Maria 2 0.74 0.02
GAWĘCKI Michał Ryszard 10 3.68 0.12