A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat myśliborski 

myśliborski
brak 9.78% 10.19% 10.60% 11.01% 11.42% 11.83% 12.23% 12.64% 13.05% 13.46%
danych 10.18% 10.59% 11.00% 11.41% 11.82% 12.22% 12.63% 13.04% 13.45% 13.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:1 036
% 12.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barlinek 15 628  2 667  2 667  2 567  348  13.56
Boleszkowice 2 337  287  287  276  27  9.78
Dębno 16 461  2 836  2 835  2 722  295  10.84
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  2 408  334  13.87
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  314  32  10.19
Ogółem 53 541  8 623  8 621  8 287  1 036  12.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 845 81.56 10.20
WZIĄTEK Stanisław Czesław 62 5.98 0.75
HOLAK Julia 51 4.92 0.62
WONTOR Tomasz Paweł 6 0.58 0.07
CHAŁAT Dorota Róża 9 0.87 0.11
FEDKO Edward Jan 2 0.19 0.02
PRZYWARA Urszula Jadwiga 13 1.25 0.16
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 20 1.93 0.24
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 12 1.16 0.14
PAŃTAK Kazimierz 16 1.54 0.19