A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat myśliborski 

myśliborski
brak 20.70% 21.87% 23.04% 24.21% 25.38% 26.55% 27.72% 28.89% 30.06% 31.23%
danych 21.86% 23.03% 24.20% 25.37% 26.54% 27.71% 28.88% 30.05% 31.22% 32.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:2 369
% 28.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barlinek 15 628  2 667  2 667  2 567  728  28.36
Boleszkowice 2 337  287  287  276  58  21.01
Dębno 16 461  2 836  2 835  2 722  882  32.40
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  2 408  636  26.41
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  314  65  20.70
Ogółem 53 541  8 623  8 621  8 287  2 369  28.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 761 74.34 21.25
HOC Czesław 60 2.53 0.72
RAFALSKA Elżbieta 271 11.44 3.27
MATERNA Jerzy Marian 65 2.74 0.78
ROBAK Marzanna Urszula 55 2.32 0.66
SZYMAŃSKA Halina Barbara 62 2.62 0.75
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 34 1.44 0.41
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 9 0.38 0.11
RONOWICZ Bożena 22 0.93 0.27
SZAŁABAWKA Artur Lesław 30 1.27 0.36