A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat policki 

policki
brak 9.34% 9.61% 9.88% 10.15% 10.42% 10.69% 10.96% 11.23% 11.50% 11.77%
danych 9.60% 9.87% 10.14% 10.41% 10.68% 10.95% 11.22% 11.49% 11.76% 12.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:1 544
% 11.41%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  4 300  467  10.86
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  1 882  200  10.63
Nowe Warpno 1 327  302  302  289  27  9.34
Police 32 038  7 333  7 333  7 058  850  12.04
Ogółem 56 131  13 967  13 965  13 529  1 544  11.41
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 1 188 76.94 8.78
WZIĄTEK Stanisław Czesław 131 8.48 0.97
HOLAK Julia 118 7.64 0.87
WONTOR Tomasz Paweł 5 0.32 0.04
CHAŁAT Dorota Róża 30 1.94 0.22
FEDKO Edward Jan 4 0.26 0.03
PRZYWARA Urszula Jadwiga 15 0.97 0.11
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 22 1.42 0.16
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 22 1.42 0.16
PAŃTAK Kazimierz 9 0.58 0.07