A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat policki 

policki
brak 3.03% 3.14% 3.25% 3.37% 3.48% 3.59% 3.70% 3.81% 3.93% 4.04%
danych 3.13% 3.24% 3.36% 3.47% 3.58% 3.69% 3.80% 3.92% 4.03% 4.15%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:497
% 3.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  4 300  149  3.47
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  1 882  57  3.03
Nowe Warpno 1 327  302  302  289  12  4.15
Police 32 038  7 333  7 333  7 058  279  3.95
Ogółem 56 131  13 967  13 965  13 529  497  3.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 143 28.77 1.06
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 134 26.96 0.99
BACHALSKI Dariusz Jacek 9 1.81 0.07
MARKIEWICZ Dorota 50 10.06 0.37
SZOSTAŁO Wiktor 6 1.21 0.04
WOJTCZAK Kinga 15 3.02 0.11
SZURA Zbigniew Jan 5 1.01 0.04
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 4 0.80 0.03
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 27 5.43 0.20
KASZNIA Magdalena Anna 104 20.93 0.77