A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat policki 

policki
brak 16.09% 17.18% 18.26% 19.35% 20.44% 21.53% 22.61% 23.70% 24.79% 25.87%
danych 17.17% 18.25% 19.34% 20.43% 21.52% 22.60% 23.69% 24.78% 25.86% 26.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:2 975
% 21.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  4 300  692  16.09
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  1 882  327  17.38
Nowe Warpno 1 327  302  302  289  53  18.34
Police 32 038  7 333  7 333  7 058  1 903  26.96
Ogółem 56 131  13 967  13 965  13 529  2 975  21.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 2 298 77.24 16.99
HOC Czesław 108 3.63 0.80
RAFALSKA Elżbieta 152 5.11 1.12
MATERNA Jerzy Marian 55 1.85 0.41
ROBAK Marzanna Urszula 46 1.55 0.34
SZYMAŃSKA Halina Barbara 74 2.49 0.55
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 63 2.12 0.47
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 12 0.40 0.09
RONOWICZ Bożena 37 1.24 0.27
SZAŁABAWKA Artur Lesław 130 4.37 0.96