A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 4.51% 4.90% 5.29% 5.68% 6.07% 6.46% 6.84% 7.23% 7.62% 8.01%
danych 4.89% 5.28% 5.67% 6.06% 6.45% 6.83% 7.22% 7.61% 8.00% 8.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:301
% 6.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  15  5.10
Kozielice 2 103  272  272  253  20  7.91
Lipiany 4 900  815  815  771  52  6.74
Przelewice 4 277  500  500  476  40  8.40
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  158  6.01
Warnice 2 827  372  372  355  16  4.51
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  301  6.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANKIEWICZ Robert 56 18.60 1.17
KLUKOWSKI Wacław 177 58.80 3.70
KAWKA Jacek 10 3.32 0.21
PIETRAS Krzysztof Jerzy 13 4.32 0.27
MILEWSKI Marcin 11 3.65 0.23
ŁUCZAK Marzena Izabela 14 4.65 0.29
PALUCH Dorota Andżelika 9 2.99 0.19
GÖK Alicja 2 0.66 0.04
ŻAWORONEK Maria 5 1.66 0.10
GAWĘCKI Michał Ryszard 4 1.33 0.08