A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 1.19% 1.78% 2.36% 2.95% 3.53% 4.12% 4.70% 5.29% 5.87% 6.46%
danych 1.77% 2.35% 2.94% 3.52% 4.11% 4.69% 5.28% 5.86% 6.45% 7.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:171
% 3.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  2.04
Kozielice 2 103  272  272  253  1.19
Lipiany 4 900  815  815  771  28  3.63
Przelewice 4 277  500  500  476  20  4.20
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  89  3.38
Warnice 2 827  372  372  355  25  7.04
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  171  3.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 83 48.54 1.74
ŁYCZYWEK Włodzimierz 10 5.85 0.21
BORZYM Justyna 52 30.41 1.09
DOBIES Tomasz Jarosław 1 0.58 0.02
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 0 0.00 0.00
CHMIELEWSKA Ewa Anna 7 4.09 0.15
LIPIEC Magdalena 8 4.68 0.17
SOBIEPAN Janusz 3 1.75 0.06
GRUCA Małgorzata Maria 2 1.17 0.04
ZELISKO Mirosław Marek 5 2.92 0.10