A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 6.48% 7.36% 8.25% 9.13% 10.02% 10.90% 11.78% 12.67% 13.55% 14.44%
danych 7.35% 8.24% 9.12% 10.01% 10.89% 11.77% 12.66% 13.54% 14.43% 15.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:640
% 13.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  24  8.16
Kozielice 2 103  272  272  253  27  10.67
Lipiany 4 900  815  815  771  94  12.19
Przelewice 4 277  500  500  476  69  14.50
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  403  15.32
Warnice 2 827  372  372  355  23  6.48
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  640  13.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 489 76.41 10.23
WZIĄTEK Stanisław Czesław 52 8.13 1.09
HOLAK Julia 53 8.28 1.11
WONTOR Tomasz Paweł 6 0.94 0.13
CHAŁAT Dorota Róża 10 1.56 0.21
FEDKO Edward Jan 2 0.31 0.04
PRZYWARA Urszula Jadwiga 14 2.19 0.29
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 11 1.72 0.23
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 1 0.16 0.02
PAŃTAK Kazimierz 2 0.31 0.04