A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 0.95% 1.19% 1.44% 1.68% 1.92% 2.17% 2.41% 2.65% 2.89% 3.14%
danych 1.18% 1.43% 1.67% 1.91% 2.16% 2.40% 2.64% 2.88% 3.13% 3.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:69
% 1.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  1.70
Kozielice 2 103  272  272  253  3.16
Lipiany 4 900  815  815  771  11  1.43
Przelewice 4 277  500  500  476  1.68
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  25  0.95
Warnice 2 827  372  372  355  12  3.38
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  69  1.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 30 43.48 0.63
GARWOLIŃSKI Krzysztof 8 11.59 0.17
WYSZYŃSKI Adam Bronisław 10 14.49 0.21
WICZKOWSKA Edyta 4 5.80 0.08
PISKORZ Michał Jakub 3 4.35 0.06
JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 6 8.70 0.13
ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 4 5.80 0.08
SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 2 2.90 0.04
DZIEDZICZ Iwona 0 0.00 0.00
SIUDA Sebastian Marcin 2 2.90 0.04