A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 21.85% 23.26% 24.67% 26.09% 27.50% 28.91% 30.32% 31.73% 33.15% 34.56%
danych 23.25% 24.66% 26.08% 27.49% 28.90% 30.31% 31.72% 33.14% 34.55% 35.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:1 376
% 28.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  86  29.25
Kozielice 2 103  272  272  253  91  35.97
Lipiany 4 900  815  815  771  253  32.81
Przelewice 4 277  500  500  476  104  21.85
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  715  27.18
Warnice 2 827  372  372  355  127  35.77
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  1 376  28.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 1 013 73.62 21.19
HOC Czesław 24 1.74 0.50
RAFALSKA Elżbieta 71 5.16 1.49
MATERNA Jerzy Marian 42 3.05 0.88
ROBAK Marzanna Urszula 41 2.98 0.86
SZYMAŃSKA Halina Barbara 63 4.58 1.32
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 73 5.31 1.53
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 9 0.65 0.19
RONOWICZ Bożena 15 1.09 0.31
SZAŁABAWKA Artur Lesław 25 1.82 0.52