A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat sławieński 

sławieński
brak 1.37% 1.55% 1.73% 1.91% 2.09% 2.27% 2.45% 2.63% 2.81% 2.99%
danych 1.54% 1.72% 1.90% 2.08% 2.26% 2.44% 2.62% 2.80% 2.98% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:158
% 2.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  50  2.15
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  44  2.37
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  19  1.56
Malechowo 5 205  622  622  583  1.37
Postomino 5 687  750  750  714  13  1.82
Sławno 6 965  807  807  756  24  3.17
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  158  2.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANKIEWICZ Robert 56 35.44 0.75
KLUKOWSKI Wacław 14 8.86 0.19
KAWKA Jacek 15 9.49 0.20
PIETRAS Krzysztof Jerzy 22 13.92 0.30
MILEWSKI Marcin 8 5.06 0.11
ŁUCZAK Marzena Izabela 16 10.13 0.21
PALUCH Dorota Andżelika 7 4.43 0.09
GÖK Alicja 13 8.23 0.17
ŻAWORONEK Maria 2 1.27 0.03
GAWĘCKI Michał Ryszard 5 3.16 0.07