A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sławieński 

sławieński
brak 0.98% 1.28% 1.57% 1.87% 2.17% 2.47% 2.76% 3.06% 3.36% 3.65%
danych 1.27% 1.56% 1.86% 2.16% 2.46% 2.75% 3.05% 3.35% 3.64% 3.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:137
% 1.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  37  1.59
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  28  1.51
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  12  0.98
Malechowo 5 205  622  622  583  23  3.95
Postomino 5 687  750  750  714  16  2.24
Sławno 6 965  807  807  756  21  2.78
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  137  1.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 65 47.45 0.87
ŁYCZYWEK Włodzimierz 2 1.46 0.03
BORZYM Justyna 16 11.68 0.21
DOBIES Tomasz Jarosław 3 2.19 0.04
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 6 4.38 0.08
CHMIELEWSKA Ewa Anna 15 10.95 0.20
LIPIEC Magdalena 13 9.49 0.17
SOBIEPAN Janusz 5 3.65 0.07
GRUCA Małgorzata Maria 8 5.84 0.11
ZELISKO Mirosław Marek 4 2.92 0.05