A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat sławieński 

sławieński
brak 7.63% 8.23% 8.82% 9.42% 10.01% 10.61% 11.20% 11.80% 12.39% 12.99%
danych 8.22% 8.81% 9.41% 10.00% 10.60% 11.19% 11.79% 12.38% 12.98% 13.58%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:825
% 11.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  292  12.55
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  252  13.58
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  93  7.63
Malechowo 5 205  622  622  583  64  10.98
Postomino 5 687  750  750  714  65  9.10
Sławno 6 965  807  807  756  59  7.80
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  825  11.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 481 58.30 6.45
WZIĄTEK Stanisław Czesław 159 19.27 2.13
HOLAK Julia 50 6.06 0.67
WONTOR Tomasz Paweł 4 0.48 0.05
CHAŁAT Dorota Róża 49 5.94 0.66
FEDKO Edward Jan 5 0.61 0.07
PRZYWARA Urszula Jadwiga 15 1.82 0.20
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 14 1.70 0.19
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 24 2.91 0.32
PAŃTAK Kazimierz 24 2.91 0.32