A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sławieński 

sławieński
brak 1.54% 1.79% 2.04% 2.29% 2.54% 2.79% 3.04% 3.29% 3.54% 3.79%
danych 1.78% 2.03% 2.28% 2.53% 2.78% 3.03% 3.28% 3.53% 3.78% 4.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:224
% 3.01%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  94  4.04
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  53  2.86
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  31  2.54
Malechowo 5 205  622  622  583  15  2.57
Postomino 5 687  750  750  714  11  1.54
Sławno 6 965  807  807  756  20  2.65
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  224  3.01
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 59 26.34 0.79
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 70 31.25 0.94
BACHALSKI Dariusz Jacek 2 0.89 0.03
MARKIEWICZ Dorota 22 9.82 0.30
SZOSTAŁO Wiktor 17 7.59 0.23
WOJTCZAK Kinga 16 7.14 0.21
SZURA Zbigniew Jan 7 3.13 0.09
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 6 2.68 0.08
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 10 4.46 0.13
KASZNIA Magdalena Anna 15 6.70 0.20