A  A+ A+

Powiat sławieński 

sławieński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  0.00
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  0.00
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  0.00
Malechowo 5 205  622  622  583  0.00
Postomino 5 687  750  750  714  0.00
Sławno 6 965  807  807  756  0.00
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne