A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat sławieński 

sławieński
brak 5.50% 5.98% 6.46% 6.94% 7.42% 7.90% 8.37% 8.85% 9.33% 9.81%
danych 5.97% 6.45% 6.93% 7.41% 7.89% 8.36% 8.84% 9.32% 9.80% 10.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:546
% 7.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  128  5.50
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  191  10.29
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  77  6.32
Malechowo 5 205  622  622  583  38  6.52
Postomino 5 687  750  750  714  59  8.26
Sławno 6 965  807  807  756  53  7.01
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  546  7.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 263 48.17 3.53
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 23 4.21 0.31
JONCZEK Joanna Małgorzata 19 3.48 0.25
BIELEWICZ Przemysław 15 2.75 0.20
BIAŁOKOZ Andrzej 14 2.56 0.19
RATAJCZAK Mariusz 17 3.11 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 9 1.65 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 11 2.01 0.15
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 161 29.49 2.16
GŁADKOW Jan 14 2.56 0.19