A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat sławieński 

sławieński
brak 20.59% 22.93% 25.28% 27.62% 29.96% 32.31% 34.65% 36.99% 39.33% 41.68%
danych 22.92% 25.27% 27.61% 29.95% 32.30% 34.64% 36.98% 39.32% 41.67% 44.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:2 530
% 33.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  1 024  44.02
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  650  35.02
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  251  20.59
Malechowo 5 205  622  622  583  171  29.33
Postomino 5 687  750  750  714  223  31.23
Sławno 6 965  807  807  756  211  27.91
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  2 530  33.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 442 57.00 19.35
BUKIEWICZ Bożenna 113 4.47 1.52
GRODZKI Tomasz Paweł 163 6.44 2.19
KUNICKA Halina 98 3.87 1.31
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 471 18.62 6.32
MACHALICA Krzysztof Edward 21 0.83 0.28
ŁAWRYNOWICZ Zofia 43 1.70 0.58
MARCINKIEWICZ Mirosław 61 2.41 0.82
ŁĄCKI Artur Jarosław 32 1.26 0.43
KOCHAN Magdalena Maria 86 3.40 1.15