A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat sławieński 

sławieński
brak 0.42% 0.59% 0.76% 0.93% 1.10% 1.27% 1.44% 1.61% 1.78% 1.95%
danych 0.58% 0.75% 0.92% 1.09% 1.26% 1.43% 1.60% 1.77% 1.94% 2.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 1.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  17  0.73
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  34  1.83
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  0.66
Malechowo 5 205  622  622  583  0.86
Postomino 5 687  750  750  714  0.42
Sławno 6 965  807  807  756  16  2.12
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  83  1.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 38 45.78 0.51
GARWOLIŃSKI Krzysztof 7 8.43 0.09
WYSZYŃSKI Adam Bronisław 4 4.82 0.05
WICZKOWSKA Edyta 8 9.64 0.11
PISKORZ Michał Jakub 3 3.61 0.04
JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 12 14.46 0.16
ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 3 3.61 0.04
SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 0 0.00 0.00
DZIEDZICZ Iwona 3 3.61 0.04
SIUDA Sebastian Marcin 5 6.02 0.07