A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat sławieński 

sławieński
brak 21.41% 22.13% 22.84% 23.56% 24.27% 24.99% 25.71% 26.42% 27.14% 27.85%
danych 22.12% 22.83% 23.55% 24.26% 24.98% 25.70% 26.41% 27.13% 27.84% 28.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 825
Liczba ważnych kart:7 824
Frekwencja wyborcza:16.98%
Liczba głosów ważnych:7 454
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:1 811
% 24.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Darłowo 11 584  2 407  2 407  2 326  506  21.75
Sławno 10 218  1 965  1 965  1 856  505  27.21
Darłowo 6 426  1 274  1 273  1 219  261  21.41
Malechowo 5 205  622  622  583  155  26.59
Postomino 5 687  750  750  714  168  23.53
Sławno 6 965  807  807  756  216  28.57
Ogółem 46 085  7 825  7 824  7 454  1 811  24.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 604 33.35 8.10
HOC Czesław 906 50.03 12.15
RAFALSKA Elżbieta 93 5.14 1.25
MATERNA Jerzy Marian 31 1.71 0.42
ROBAK Marzanna Urszula 29 1.60 0.39
SZYMAŃSKA Halina Barbara 70 3.87 0.94
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 26 1.44 0.35
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 10 0.55 0.13
RONOWICZ Bożena 21 1.16 0.28
SZAŁABAWKA Artur Lesław 21 1.16 0.28