A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat stargardzki 

stargardzki
brak 9.21% 9.77% 10.33% 10.89% 11.45% 12.01% 12.57% 13.13% 13.69% 14.25%
danych 9.76% 10.32% 10.88% 11.44% 12.00% 12.56% 13.12% 13.68% 14.24% 14.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 597
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 911
Liczba ważnych kart:18 906
Frekwencja wyborcza:19.78%
Liczba głosów ważnych:18 219
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:2 469
% 13.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stargard Szczeciński 54 992  13 224  13 222  12 793  1 850  14.46
Chociwel 4 846  626  626  601  89  14.81
Dobrzany 4 111  471  471  450  46  10.22
Dolice 6 354  910  910  847  78  9.21
Ińsko 3 022  414  414  399  56  14.04
Kobylanka 3 806  923  922  910  105  11.54
Marianowo 2 497  396  395  369  37  10.03
Stara Dąbrowa 2 834  247  247  229  25  10.92
Stargard Szczeciński 9 704  1 321  1 321  1 256  133  10.59
Suchań 3 431  379  378  365  50  13.70
Ogółem 95 597  18 911  18 906  18 219  2 469  13.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 1 845 74.73 10.13
WZIĄTEK Stanisław Czesław 161 6.52 0.88
HOLAK Julia 117 4.74 0.64
WONTOR Tomasz Paweł 12 0.49 0.07
CHAŁAT Dorota Róża 51 2.07 0.28
FEDKO Edward Jan 16 0.65 0.09
PRZYWARA Urszula Jadwiga 187 7.57 1.03
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 30 1.22 0.16
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 18 0.73 0.10
PAŃTAK Kazimierz 32 1.30 0.18