A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 0.79% 1.05% 1.30% 1.56% 1.81% 2.07% 2.33% 2.58% 2.84% 3.09%
danych 1.04% 1.29% 1.55% 1.80% 2.06% 2.32% 2.57% 2.83% 3.08% 3.35%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:189
% 1.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  117  1.62
Barwice 7 028  813  813  772  12  1.55
Biały Bór 4 288  713  713  656  22  3.35
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  20  1.62
Grzmiąca 4 093  535  535  504  0.79
Szczecinek 7 332  837  837  789  14  1.77
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  189  1.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 86 45.50 0.77
ŁYCZYWEK Włodzimierz 6 3.17 0.05
BORZYM Justyna 25 13.23 0.22
DOBIES Tomasz Jarosław 10 5.29 0.09
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 13 6.88 0.12
CHMIELEWSKA Ewa Anna 17 8.99 0.15
LIPIEC Magdalena 16 8.47 0.14
SOBIEPAN Janusz 6 3.17 0.05
GRUCA Małgorzata Maria 3 1.59 0.03
ZELISKO Mirosław Marek 7 3.70 0.06