A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 11.03% 11.74% 12.45% 13.16% 13.87% 14.58% 15.28% 15.99% 16.70% 17.41%
danych 11.73% 12.44% 13.15% 13.86% 14.57% 15.27% 15.98% 16.69% 17.40% 18.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:1 601
% 14.30%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  1 013  13.99
Barwice 7 028  813  813  772  120  15.54
Biały Bór 4 288  713  713  656  77  11.74
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  223  18.12
Grzmiąca 4 093  535  535  504  81  16.07
Szczecinek 7 332  837  837  789  87  11.03
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  1 601  14.30
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 836 52.22 7.47
WZIĄTEK Stanisław Czesław 576 35.98 5.15
HOLAK Julia 51 3.19 0.46
WONTOR Tomasz Paweł 9 0.56 0.08
CHAŁAT Dorota Róża 33 2.06 0.29
FEDKO Edward Jan 5 0.31 0.04
PRZYWARA Urszula Jadwiga 15 0.94 0.13
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 8 0.50 0.07
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 49 3.06 0.44
PAŃTAK Kazimierz 19 1.19 0.17