A  A+ A+

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  0.00
Barwice 7 028  813  813  772  0.00
Biały Bór 4 288  713  713  656  0.00
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  0.00
Grzmiąca 4 093  535  535  504  0.00
Szczecinek 7 332  837  837  789  0.00
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne