A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 26.36% 27.42% 28.47% 29.53% 30.58% 31.64% 32.70% 33.75% 34.81% 35.86%
danych 27.41% 28.46% 29.52% 30.57% 31.63% 32.69% 33.74% 34.80% 35.85% 36.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:3 900
% 34.84%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  2 674  36.92
Barwice 7 028  813  813  772  206  26.68
Biały Bór 4 288  713  713  656  235  35.82
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  432  35.09
Grzmiąca 4 093  535  535  504  145  28.77
Szczecinek 7 332  837  837  789  208  26.36
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  3 900  34.84
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 2 312 59.28 20.65
BUKIEWICZ Bożenna 163 4.18 1.46
GRODZKI Tomasz Paweł 782 20.05 6.99
KUNICKA Halina 120 3.08 1.07
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 205 5.26 1.83
MACHALICA Krzysztof Edward 25 0.64 0.22
ŁAWRYNOWICZ Zofia 31 0.79 0.28
MARCINKIEWICZ Mirosław 97 2.49 0.87
ŁĄCKI Artur Jarosław 32 0.82 0.29
KOCHAN Magdalena Maria 133 3.41 1.19