A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 0.65% 0.78% 0.90% 1.03% 1.15% 1.28% 1.40% 1.53% 1.65% 1.78%
danych 0.77% 0.89% 1.02% 1.14% 1.27% 1.39% 1.52% 1.64% 1.77% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:133
% 1.19%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  78  1.08
Barwice 7 028  813  813  772  0.65
Biały Bór 4 288  713  713  656  11  1.68
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  18  1.46
Grzmiąca 4 093  535  535  504  1.19
Szczecinek 7 332  837  837  789  15  1.90
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  133  1.19
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 46 34.59 0.41
GARWOLIŃSKI Krzysztof 21 15.79 0.19
WYSZYŃSKI Adam Bronisław 12 9.02 0.11
WICZKOWSKA Edyta 10 7.52 0.09
PISKORZ Michał Jakub 13 9.77 0.12
JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 11 8.27 0.10
ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 6 4.51 0.05
SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 1 0.75 0.01
DZIEDZICZ Iwona 7 5.26 0.06
SIUDA Sebastian Marcin 6 4.51 0.05