A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 23.63% 24.36% 25.09% 25.83% 26.56% 27.29% 28.02% 28.75% 29.49% 30.22%
danych 24.35% 25.08% 25.82% 26.55% 27.28% 28.01% 28.74% 29.48% 30.21% 30.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:3 218
% 28.75%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  2 147  29.65
Barwice 7 028  813  813  772  217  28.11
Biały Bór 4 288  713  713  656  155  23.63
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  301  24.45
Grzmiąca 4 093  535  535  504  156  30.95
Szczecinek 7 332  837  837  789  242  30.67
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  3 218  28.75
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 797 24.77 7.12
HOC Czesław 2 074 64.45 18.53
RAFALSKA Elżbieta 95 2.95 0.85
MATERNA Jerzy Marian 56 1.74 0.50
ROBAK Marzanna Urszula 36 1.12 0.32
SZYMAŃSKA Halina Barbara 75 2.33 0.67
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 32 0.99 0.29
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 8 0.25 0.07
RONOWICZ Bożena 16 0.50 0.14
SZAŁABAWKA Artur Lesław 29 0.90 0.26