A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat świdwiński 

świdwiński
brak 1.91% 2.09% 2.28% 2.46% 2.65% 2.83% 3.01% 3.20% 3.38% 3.57%
danych 2.08% 2.27% 2.45% 2.64% 2.82% 3.00% 3.19% 3.37% 3.56% 3.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:144
% 2.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  50  2.24
Brzeżno 2 310  330  330  320  12  3.75
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  46  2.03
Rąbino 3 073  441  441  418  1.91
Sławoborze 3 345  370  370  343  10  2.92
Świdwin 4 911  580  579  543  18  3.31
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  144  2.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANKIEWICZ Robert 42 29.17 0.69
KLUKOWSKI Wacław 9 6.25 0.15
KAWKA Jacek 7 4.86 0.11
PIETRAS Krzysztof Jerzy 37 25.69 0.60
MILEWSKI Marcin 7 4.86 0.11
ŁUCZAK Marzena Izabela 9 6.25 0.15
PALUCH Dorota Andżelika 15 10.42 0.24
GÖK Alicja 8 5.56 0.13
ŻAWORONEK Maria 6 4.17 0.10
GAWĘCKI Michał Ryszard 4 2.78 0.07