A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat świdwiński 

świdwiński
brak 1.83% 2.29% 2.75% 3.20% 3.66% 4.12% 4.58% 5.04% 5.49% 5.95%
danych 2.28% 2.74% 3.19% 3.65% 4.11% 4.57% 5.03% 5.48% 5.94% 6.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 2.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  41  1.83
Brzeżno 2 310  330  330  320  2.50
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  43  1.90
Rąbino 3 073  441  441  418  10  2.39
Sławoborze 3 345  370  370  343  22  6.41
Świdwin 4 911  580  579  543  15  2.76
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  139  2.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 56 40.29 0.91
ŁYCZYWEK Włodzimierz 7 5.04 0.11
BORZYM Justyna 21 15.11 0.34
DOBIES Tomasz Jarosław 2 1.44 0.03
SYCHOWSKI Marcin Przemysław 9 6.47 0.15
CHMIELEWSKA Ewa Anna 18 12.95 0.29
LIPIEC Magdalena 8 5.76 0.13
SOBIEPAN Janusz 2 1.44 0.03
GRUCA Małgorzata Maria 9 6.47 0.15
ZELISKO Mirosław Marek 7 5.04 0.11