A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat świdwiński 

świdwiński
brak 12.19% 13.96% 15.74% 17.51% 19.29% 21.06% 22.83% 24.61% 26.38% 28.16%
danych 13.95% 15.73% 17.50% 19.28% 21.05% 22.82% 24.60% 26.37% 28.15% 29.93%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:1 501
% 24.50%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  522  23.33
Brzeżno 2 310  330  330  320  39  12.19
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  678  29.93
Rąbino 3 073  441  441  418  86  20.57
Sławoborze 3 345  370  370  343  62  18.08
Świdwin 4 911  580  579  543  114  20.99
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  1 501  24.50
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LIBERADZKI Bogusław Marian 311 20.72 5.08
WZIĄTEK Stanisław Czesław 1 026 68.35 16.75
HOLAK Julia 81 5.40 1.32
WONTOR Tomasz Paweł 2 0.13 0.03
CHAŁAT Dorota Róża 7 0.47 0.11
FEDKO Edward Jan 2 0.13 0.03
PRZYWARA Urszula Jadwiga 12 0.80 0.20
KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 8 0.53 0.13
KOTLĘGA Jerzy Waldemar 40 2.66 0.65
PAŃTAK Kazimierz 12 0.80 0.20