A  A+ A+

Powiat świdwiński 

świdwiński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  0.00
Brzeżno 2 310  330  330  320  0.00
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  0.00
Rąbino 3 073  441  441  418  0.00
Sławoborze 3 345  370  370  343  0.00
Świdwin 4 911  580  579  543  0.00
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne